Half Slave and Half Free

Bogdan Perzyński

Okładka: twarda
Format książki: 185×235 mm
Liczba stron: 72
Data wydania: 2022
Numer wydania: 1
Język: angielski
ISBN: 978-83-958961-9-4

34,90 

Half Slave and Half Free artysty Bogdana Perzyńskiego to 71-stronicowa, kolorowa książka wydana w związku z jego wystawą (o tym samym tytule) z 2021 roku pokazywaną w Liliana Bloch Gallery w Dallas w Teksasie, USA. Perzyński, znany na arenie międzynarodowej ze swojej wieloletniej interdyscyplinarnej praktyki artystycznej, posługuje się tu formami kolażu, rysunku, wideo, instalacji i performance. Tytuł nawiązuje do historycznego cytatu Abrahama Lincolna i rekontekstualizując go w ramach tego projektu, Perzyński odnosi się konkretnie do big data, kontroli i dezinformacji. Kod QR zawiera łącze do dokumentacji wideo przedstawienia. Towarzyszący mu esej katalogowy krytyka sztuki Martina Patricka dostarcza dalszego kontekstu pracy.

Artist Bogdan Perzyński’s Half Slave and Half Free is a 71-page full colour book published in conjunction with his 2021 exhibition (of the same title) shown at Liliana Bloch Gallery in Dallas, Texas, USA. Perzyński, internationally recognised for his longstanding interdisciplinary arts practice, here uses the forms of collage, drawing, video, installation, and performance. The title refers to a historic quote from Abraham Lincoln, and recontextualising it within this project, Perzyński specifically addresses big data, control, and misinformation. A QR code provides a link to video documentation of the performance. Art critic Martin Patrick’s accompanying catalogue essay provides further context about the work.